Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 06/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagande ersätter SR 26/2015 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-03-03
Dokumentnr:
39016
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 06/2017,
2017-03-03
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anhöriga, Utlänningslag, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Rättsligt ställningstagande, Försörjningskrav