Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning - SR 04/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-02-27
Dokumentnr:
39014
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning - SR 04/2017,
2017-02-27
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Återkallelse av uppehållstillstånd, Rättsligt ställningstagande