Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen - SR 05/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelad rättslig kommentar SR 60/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-02-28
Dokumentnr:
39011
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen - SR 05/2017,
2017-02-28
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande