Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) - SR 63/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-12-29
Dokumentnr:
38739
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) - SR 63/2016,
2016-12-29
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Rättsligt ställningstagande