Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan - SR 62/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-12-27
Dokumentnr:
38738
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan - SR 62/2016,
2016-12-27
 

Ämnesord:

Flyktingar, Praxis, Lagstiftning, Säkerhet, Konflikter, Etniska grupper, Internflyktingar, Skyddsbehövande, Resvägar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Sudan, Darfur, Nya omständigheter, Rättsligt ställningstagande