Temarapport: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 1.0)

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den afghanska medborgarskapslagstiftningen och relaterat förfarande, det afghanska folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-12-21
Dokumentnr:
38706
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 1.0),
2016-12-21
 

Ämnesord:

Minoriteter, Bilder på äkta och falska dokument, Dokument, Pass, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Afghanistan, Etniska grupper, Folkbokföring, Korruption, Dokumentlöshet, Statslösa, Födelsebevis, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Registrering, Dödsattester, Tazkera, Identitetshandlingar