Lägesanalys Turkiet: i kölvattnet av kuppförsöket den 15 juli 2016

Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även användas vid handläggning av migrationsärenden. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Turkiet efter det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016. Rapporten försöker beskriva händelseutvecklingen och dess inverkan på säkerhetasläget och civilbefolkningen, samt situationen för grupper som särskilt drabbats i skuggan av det misslyckade kuppförsöket.    

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-12-09
Dokumentnr:
38662
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lägesanalys Turkiet: i kölvattnet av kuppförsöket den 15 juli 2016,
2016-12-09
 

Ämnesord:

PKK, Turkiet, Kurder, Säkerhet, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet, Terrorism, Militären, Regering, Tryckfrihet, Rättsväsen, Dödsstraff, Arresteringar, Journalister, Arresteringsorder