Rättsligt ställningstagande angående situationen i Jemen - SR 56/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-10-13
Dokumentnr:
38320
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Jemen - SR 56/2016,
2016-10-13
 

Ämnesord:

Flyktingar, Praxis, Lagstiftning, Säkerhet, Internflyktingar, Jemen, Utlänningslag, Skyddsbehov, Humanitär situation, Exkludering, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande