Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza- SR 54/2016

Ställningstagandet ersätter RCI 17/2014 som härmed upphävs.

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-10-04
Dokumentnr:
38267
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza- SR 54/2016,
2016-10-04
 

Ämnesord:

Flyktingar, Praxis, Återvändande, Barn, Lagstiftning, Internflyktingar, Gaza, Utlänningslag, Skyddsbehov, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Exkludering, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande