Rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 53/2016

Ställningstagandet ersätter SR 34/2015 som härmed upphävs.

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-10-03
Dokumentnr:
38252
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 53/2016,
2016-10-03
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Återvändandedirektivet