Rättsligt ställningstagande angående tolkning av MIG 2016:5 avseende tidpunkt för ansökan om permanent uppehållstillstånd - SR 51/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-09-26
Dokumentnr:
38230
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tolkning av MIG 2016:5 avseende tidpunkt för ansökan om permanent uppehållstillstånd - SR 51/2016,
2016-09-26
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsligt ställningstagande