Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - SR 44 /2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

OBS! upphäver SR 05/2016

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-07-14
Dokumentnr:
37764
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - SR 44 /2016,
2016-07-14
 

Ämnesord:

Inresa, Verkställighet, Praxis, Dokument, Pass, Anknytning, Barn, Lagstiftning, Familjeåterförening, Utlänningslag, Beviskrav, Identitetshandlingar, Synnerligen ömmande omständigheter, Rättsligt ställningstagande, Proportionalitetsprincipen