Rättsligt ställningstagande angående utredning och kontroll av omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen - SR 40/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

OBS! upphäver RCI 09/2010

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-07-11
Dokumentnr:
37759
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående utredning och kontroll av omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen - SR 40/2016,
2016-07-11
 

Ämnesord:

Verkställighet, Utvisning, Praxis, Barn, Lagstiftning, Barnets bästa, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Skyddsbehov, Annan särskild anledning, Rättsligt ställningstagande, Skyddsgrunder, Medicinska skäl, Skyddskäl