Rättslig kommentar angående längden på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning enligt 5 kap. 3§ utlänningslagen i de fall sökandens pass har en kortare giltighetstid - SR 31 /2016

OBS! upphäver SR 15/2015

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-07-06
Dokumentnr:
37742
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående längden på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning enligt 5 kap. 3§ utlänningslagen i de fall sökandens pass har en kortare giltighetstid - SR 31 /2016,
2016-07-06
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Familjeåterförening, Utlänningslag, Tidsbegränsat uppehållstillstånd