Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar - SR 30/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

OBS! upphäver RCI 12/2014

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-06-27
Dokumentnr:
37739
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar - SR 30/2016,
2016-06-27
 

Ämnesord:

Flyktingar, Asylsökande, Praxis, Lagstiftning, Väpnad konflikt, Skyddsbehövande, Utlänningslag, Skyddsbehov, Väpnade grupper, Svåra motsättningar, Rättsligt ställningstagande, Skyddsgrundsdirektivet