Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

OBS! Upphäver SR 10/2016

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-07-07
Dokumentnr:
37731
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016,
2016-07-07
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande