Syrien - Medborgarskap och officiella dokument (version 1.1)

Föreliggande rapport tar inledningsvis upp generella tendenser av relevans för utfärdandet av syriska dokument, inklusive den i sammanhanget betydelsefulla frågan om territoriell kontroll. Därefter följer en genomgång av den syriska medborgarskapslagstiftningens utformning och praxis, där även frågan om statslöshet och dess konsekvenser tas upp. Påföljande avsnitt tar upp olika typer av officiella syriska handlingar: civilrättsliga dokument kopplade till folkbokföringsregistret (äktenskaps- och skilsmässobevis, familjebok, födelseattester m.m.) och körkort, därefter ID-kort, pass och slutligen militära dokument (militärbok, militärt ID-kort mm). Samtliga avsnitt går igenom anökningsprocedur, dokumentens utformning samt förändringar i samband med pågående konflikt, med fokus på berörda myndigheters integritet och dokumentens äkthet.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-01-26
Dokumentnr:
37642
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Syrien - Medborgarskap och officiella dokument (version 1.1),
2017-01-26
 

Ämnesord:

Palestinier, Pass, Skilsmässa, Kurder, Medborgarskap, Syrien, Lagstiftning, Folkbokföring, Statslösa, Födelsebevis, Militärbok, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Körkort, Militärkort, Familjebok, Identitetshandlingar