Landrapport Ukraina - konflikt och MR (version 1.0)

Föreliggande rapport har tagits fram av Lifos efter beställning från Rättsavdelningen på Migrationsverket. Rapporten syftar i första hand till att ge en aktuell bild av utbredelsen av och intensiteten i konflikten i östra Ukraina samt en översiktlig bild av påverkan på civilbefolkningen. Generella MR-förhållanden behandlas översiktligt vad avser situationen i de icke-regeringskontrollerade delarna av Donetsk och Luhansk och vad gäller övriga Ukraina endast i den del de är direkt relaterade till stridigheterna i Donbass. Rapporten behandlar inte situationen på det av Ryssland annekterade Krim.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-02-12
Dokumentnr:
36794
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Landrapport Ukraina - konflikt och MR (version 1.0),
2016-02-12
 

Ämnesord:

Ryssland, Ukraina, Ukrainare, Lagstiftning, Diskriminering, Väpnad konflikt, Internflyktingar, Väpnade grupper, Registrering