Strokevård och äldrevård i Ryssland

  • Finns det någon vård för strokepatienter i Ryssland? Är det skillnad mellan stad och landsbygd eller i olika regioner i landet?
  • Finns det någon äldrevård i Ryssland, typ äldreboenden eller hemtjänst? Är det någon skillnad beroende på var i landet man bor?
  • Får äldre någon ekonomisk hjälp av myndigheterna, så de kan betala denna vård? Är vården kostsam?

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-01-16
Dokumentnr:
36196
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Strokevård och äldrevård i Ryssland,
2015-01-16
 

Ämnesord:

Ryssland, Sjukvård, Sjukförsäkring, Frågor och svar