Temarapport: Palestinier i Bagdad

Denna temarapport redogör för de aktuella och allmänna förhållandena för palestinierna i Bagdad, detta mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget och möjligheten för palestinier att kunna röra sig i huvudstaden, samt möjligheten för gruppen att återvända till Irak efter lång utlandsvistelse.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-09-18
Dokumentnr:
35734
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Palestinier i Bagdad ,
2015-09-18
 

Ämnesord:

Palestinier, Utresa, Inresa, Återvändande, Diskriminering, Irak, Rörelsefrihet, Statslösa, Väpnade grupper, Bagdad