Rättslig kommentar angående bedömning av ålder under handläggningen av ett asylärende - SR 30/2015

---

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2015-06-26
Dokumentnr:
35053
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående bedömning av ålder under handläggningen av ett asylärende - SR 30/2015,
2015-06-26
 

Ämnesord:

Asylsökande, Praxis, Handläggning, Åldersbestämning