Temarapport: Lägerpolicy och rätten till fri rörlighet för asylsökande och flyktingar i Kenya (version 1.0)

Rapporten ger en övergripande bild av flyktingsituationen i Kenya samt en beskrivning av de flyktingläger som finns i landet. Rapporten behandlar sedan den lägerpolicy för asylsökande och flyktingar som etablerats i Kenya, både den juridiska kontexten och hur det ser ut i praktiken.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-06-25
Dokumentnr:
35004
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Lägerpolicy och rätten till fri rörlighet för asylsökande och flyktingar i Kenya (version 1.0),
2015-06-25
 

Ämnesord:

Flyktingar, Asylsökande, Flyktingläger, Kenya, Rörelsefrihet, Flyktinglagstiftning, Flyktingmottagande