Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - SR 11/2015

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2015-03-27
Dokumentnr:
34414
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - SR 11/2015,
2015-03-27
 

Ämnesord:

Praxis, Medborgarskap, Resedokument, Statslösa, Flyktingstatus, Palestinska områdena, Rättsligt ställningstagande