Rättsligt ställningstagande angående kravet på medgivande från den andra föräldern i barns ärenden om uppehållstillstånd p g av anknytning - SR 02/2015

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2015-01-30
Dokumentnr:
33918
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående kravet på medgivande från den andra föräldern i barns ärenden om uppehållstillstånd p g av anknytning - SR 02/2015,
2015-01-30
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Barn, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande