Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2013-06-10
Dokumentnr:
30435
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013,
2013-06-10
 

Ämnesord:

Asylskäl, Asylsökande, Praxis, Trovärdighet, Utredning, Beviskrav, Rättsligt ställningstagande, Bevisvärde