Rättsligt ställningstagande angående den s.k. suveränitetsklausulen (artikel 3.2) i Dublinförordningen. RCI 07/2013

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2013-05-16
Dokumentnr:
30293
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående den s.k. suveränitetsklausulen (artikel 3.2) i Dublinförordningen. RCI 07/2013,
2013-05-16
 

Ämnesord:

Asylsökande, Praxis, Humanitära skäl, Lagstiftning, Barnets bästa, Utlänningslag, Tredjelandsmedborgare, Dublinförordningen, Familjens enhet, Uppehållsrätt, Rättsligt ställningstagande, Artikel 3