Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering. RCI 26/2012

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2012-11-12
Dokumentnr:
28914
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering. RCI 26/2012,
2012-11-12
 

Ämnesord:

Asylskäl, Praxis, Återvändande, Lagstiftning, Förföljelse, Religiösa grupper, Konvertiter, Barnets bästa, Trovärdighet, Utlänningslag, Skyddsbehov, Religion, Barnkonventionen, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande