Rättsligt ställningstagande angående den individuella prövningen av individer tillhörande minoriteter och andra grupper i Iran samt flyktingskap sur place för individer ur denna grupp. RCI 16/2012

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2012-06-27
Dokumentnr:
27833
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående den individuella prövningen av individer tillhörande minoriteter och andra grupper i Iran samt flyktingskap sur place för individer ur denna grupp. RCI 16/2012 ,
2012-06-27
 

Ämnesord:

Flyktingar, Kristna, Praxis, Minoriteter, Iran, Kurder, Politisk utveckling, Säkerhet, Diskriminering, Val, Etniska grupper, Förföljelse, Religiösa grupper, Politiska organisationer, Bahaier, Konvertiter, Verkställighetshinder, KDPI, Araber, Sunnimuslimer, Skyddsbehov, Sur place, Balucher, Komala, Beviskrav, Nya omständigheter, Rättsligt ställningstagande, PJAK, Skyddskäl, Sociala medier