Migrationsöverdomstolens avgörande den 20 januari 2012 (mål nr UM 4609-10), MIG 2012:2

En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när den utlänning målet rör till domstolen gett in ett läkarintyg som indikerar att han eller hon i hemlandet kan ha varit utsatt för tortyr.

I den första bilagan hittar du domen och i den andra finns Migrationsverkets kommentar.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2012-01-20
Dokumentnr:
26935
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 20 januari 2012 (mål nr UM 4609-10), MIG 2012:2,
2012-01-20
 

Ämnesord:

Asylskäl, Asylsökande, Praxis, Tortyr, Förföljelse, Angola, Trovärdighet, Cabinda, Utredning, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Medicinska skäl

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Medicinsk bevisning, Praxis, Utredningsansvar, Förföljelse, Läkarintyg, Migrationsöverdomstolen, Tortyr

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Utredningsansvar