Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1992-04-01
 


MOCAMBIQUE

Myndighetsålder 18 år

Lag 1990-11-02

Ikraftträdande 1990-11-30

Förvärv genom födelsen

A. Barn födda i Mocambique

Barn förvärvar mocambikiskt medborgarskap om,

1. fadern eller modern är född i Mocambique.

2. föräldrarna är statslösa eller har okänt medborgarskap.

3. Födelsen ägt rum efter landets självständighetsförklaring och ingen av föräldrarna är anställd i annan stats tjänst (för barn till utländska föräldrar krävs att legal ställföreträdare eller barnet självt efter fyllda 18 år begär att få bli mocambikisk medborgare).

B. Barn födda utanför Mocambique

Barn förvärvar mocambikiskt medborgarskap om,

1. fadern eller modern är mocambikisk medborgare och har deltagit i den nationella befrielsekampen.

2. om någon av föräldrarna är mocambikisk medborgare och fadern eller modern är anställd i den mocambikiska statens tjänst.

3. om fadern eller modern är mocambikisk medborgare och barnet genom legal ställföreträdare eller efter 18 års ålder själv uttryckligen avstår från varje annat medborgarskap.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid frivilligt förvärv av annat medborgarskap.

Barn under 18 år kan inte självständigt förlora sitt mocambikiska medborgarskap.

Förlust som biperson

Barn under 18 år kan inte heller som biperson förlora sitt mocambikiska medborgarskap.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1992-04-01
Dokumentnr:
2384
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Mocambique. Medborgarskap.,
1992-04-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Mocambique