Migrationsöverdomstolens avgörande den 6 maj 2010 (mål nr UM 1259-10), MIG 2010:12

En kristen man som sökt asyl på grund av åberopad religiös förföljelse av muslimer har beviljats rätt till byte av offentligt biträde, eftersom det förordnade biträdet var praktiserande muslim och sökanden därför inte vågade redogöra för sina asylskäl.

I den första bilagan hittar du domen i målet och i den andra finns Migrationsverkets kommentar.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2010-05-06
Dokumentnr:
22857
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 6 maj 2010 (mål nr UM 1259-10), MIG 2010:12,
2010-05-06
 

Ämnesord:

Praxis, Offentligt biträde, Entledigande av offentligt biträde, Biträdesbyte, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Migrationsöverdomstolen, Skyddsskäl, Biträdesbyte, Entledigande av offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde