Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 februari 2008 (mål nr UM 13-08), MIG 2008:7

En migrationsdomstol saknar laga grund för att förordna offentligt biträde i mål om överföring enligt Dublinförordningen.

I den första bilagan hittar du domen i mål UM 2513-07, i den andra domen imål UM 13-07 och i den tredje finns Migrationsverkets kommentar till målen. 

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2008-02-26
Dokumentnr:
21617
 
Referens:
Migrationsverket, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 februari 2008 (mål nr UM 13-08), MIG 2008:7,
2008-02-26
 

Ämnesord:

Praxis, Dublinförordningen, Offentligt biträde, Entledigande av offentligt biträde, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Dublinförordningen, Migrationsöverdomstolen

Tema:
Dublinförordningen

Underkategori:
Muntlig förhandling, offentligt biträde