Migrationsöverdomstolens avgörande den 30 april 2009, mål nr UM 1842-09

Kommentar till avgörande från Migrationsöverdomstolen om att ombud, vars fullmakt har återkallats, har rätt att överklaga beslut att avvisa honom som ombud på grund av olämplighet. Migrationsdomstol är då rätt instans.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2009-04-30
Dokumentnr:
20826
 
Referens:
Migrationsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 30 april 2009, mål nr UM 1842-09,
2009-04-30
 

Ämnesord:

Praxis, Överklagande, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Ombud

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Migrationsöverdomstolen, Talerätt, Fullmakt, Ombud

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Processbehörighet, talerätt