Beslut från Kammarrätten i Stockholm som rör återställande av försutten tid att överklaga Migrationsverkets beslut (UM 1521-07)

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2007-09-18
Dokumentnr:
17737
 
Referens:
Kammarrätter,
Beslut från Kammarrätten i Stockholm som rör återställande av försutten tid att överklaga Migrationsverkets beslut (UM 1521-07),
2007-09-18
 

Ämnesord:

Praxis, Handläggning, Offentligt biträde, Försutten tid, Ombud, Återställande av försutten tid, Delgivning av beslut