Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, oktober 2004
 

Österrike. Medborgarskap

Lag 1965

Myndighetsålder 19 år

Ikraftträdande 1966-07-01

Förvärv genom födelsen

Barn i äktenskap förvärvar österrikiskt medborgarskap om en av föräldrarna är österrikisk medborgare.

Barn utom äktenskap förvärvar österrikiskt medborgarskap om modern är österrikisk medborgare.

Förvärv genom legitimering

Barn utom äktenskap vars fader är österrikisk medborgare, förvärvar österrikiskt medborgarskap när föräldrarna ingår äktenskap med varandra, om barnet då är under 19 år och ogift. Om barnet fyllt 14 år krävs som regel barnets och den/de legala ställföreträdarnas samtycke till förvärvet.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap, såvida österrikisk myndighet inte dessförinnan tillåtit sökanden att behålla österrikiskt medborgarskap.

Barn under 19 år förlorar självständigt österrikiskt medborgarskap om ansökan gjorts av legal ställföreträdare (förmyndare) eller om denne lämnat sitt medgivande. Förmynderskapsdomstols medgivande fordras emellertid om legal ställföreträdare är annan än barnets föräldrar, adoptivföräldrar eller en av föräldrarna ensam.

Barn över 14 år förlorar österrikiskt medborgarskap endast under förutsättning att barnet givit sitt uttryckliga samtycke till förvärvet av utländskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Barn under 19 år förlorar österrikiskt medborgarskap som biperson till fader eller moder under samma förutsättningar som gäller vid självständig förlust av medborgarskapet (se ovan).

Medborgarskap Utg 0410

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-10-31
Dokumentnr:
12570
 
Referens:
Migrationsverket,
Österrike. Medborgarskap,
2004-10-31
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Österrike, Österrikare