Aktuellt från Lifos http://lifos.migrationsverket.se/ Aktuellt från Lifos - Migrationsverket sv Migrationsverket 2010 SiteVision 4.5.2 Fri, 24 May 2019 10:10:02 +0200 Rättsligt ställningstagande angående hälsotillstånd och vårdmöjligheter som grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer med särskilt fokus på devitaliserade barn - SR 17/2019 Läs dokumentet http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-05-24-rattsligt-stallningstagande-angaende-halsotillstand-och-vardmojligheter-som-grund-for-uppehallstillstand-for-barn-och-barnfamiljer-med-sarskilt-fokus-pa-devitaliserade-barn---sr-17-2019.html http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-05-24-rattsligt-stallningstagande-angaende-halsotillstand-och-vardmojligheter-som-grund-for-uppehallstillstand-for-barn-och-barnfamiljer-med-sarskilt-fokus-pa-devitaliserade-barn---sr-17-2019.html Fri, 24 May 2019 10:09:06 +0200 Rättsligt ställningstagande angående beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716) - SR 16/2019 Läs dokumentet http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-05-24-rattsligt-stallningstagande-angaende-berakningen-av-sammanlagd-tillstandstid-for-arbetstillstand-enligt-6-kap.-2-a--andra-stycket-utlanningslagen-2005716---sr-16-2019.html http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-05-24-rattsligt-stallningstagande-angaende-berakningen-av-sammanlagd-tillstandstid-for-arbetstillstand-enligt-6-kap.-2-a--andra-stycket-utlanningslagen-2005716---sr-16-2019.html Tue, 30 Apr 2019 13:43:56 +0200 Rättslig kommentar angående utvecklingen i Libyen - SR 15/2019 Läs dokumentet http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-04-30-rattslig-kommentar-angaende-utvecklingen-i-libyen---sr-15-2019.html http://lifos.migrationsverket.se/rattsavd-nyhetsarkiv/2019-04-30-rattslig-kommentar-angaende-utvecklingen-i-libyen---sr-15-2019.html