Aktuellt

Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet

 

Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal


 • 2017-06-22

  Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst (version 3.0)


  Läs dokumentet
 • 2017-06-16

  Lägesanalys: Afghanistan (version 1.0)


  Läs rapporten
 • 2017-06-02

  Temarapport: Georgien - Politiskt motiverade repressalier och våld mot oppositionella (version 1.0)


  Läs rapportenöppnas i nytt fönster
 • 2017-06-01

  Temarapport: Women in Somalia - Pregnancies and Children out of Wedlock


  Läs rapporten
 • 2017-05-16

  Temarapport: Eritrea - Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet


  Läs rapporten

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2017-06-13

  Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning- SR 25/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-06-01

  Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-05-31

  Rättslig kommentar angående situationen för utsatta grupper i Turkiet efter kuppförsöket- SR 23/2017


  Läs dokumentet