Aktuellt

Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet

 

Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal


 • 2017-03-16

  Temarapport: Syriens minoriteter. Del 1: Alawiter (version 1.0)


  Läs rapporten
 • 2017-03-09

  Ny rapport från norska Landinfo om ONLF i Etiopien


  Läs rapporten
 • 2017-01-31

  Syrien - Medborgarskap och officiella dokument (version 1.1)


  Läs dokumentet
 • 2017-01-12

  Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser (version 1.0)


  Läs rapporten
 • 2016-12-27

  Sudan - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt civilas situation


  Läs landrapportern

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2017-03-29

  Rättsligt ställningstaganden angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas  – SR 08/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-03-24

  Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 – SR 07/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-03-03

  Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 06/2017


  Läs dokumentet