Teman (riskgrupper, sjukvård, mm.)

Barn

 
Child Migration Research network (CMRN)
CMRN drivs av Development Research Centre on Migration Globalisation and Poverty vid University of Sussex
http://www.childmigration.net/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Rights Information Network (CRIN)
Globalt nätverk av organisationer som sammanställer information om barn och verkar för barns rättigheter
http://www.crin.org/reg/index.asp länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Wise
Organisation som arbetar i Australien, Asien och Stillahavsområdet för att förhindra övergrepp mot barn
http://www.childwise.net/page/37/online-publicationslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
Organisationen samarbetar med UNICEF och Röda korset
http://www.child-soldiers.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Consortium for Street Children
http://www.streetchildren.org.uk/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Development Infomation Gateway - Eldis
Här erbjuds dokument i fulltext om bland annat barnarbete, gatubarn samt barn och konflikter
http://www.eldis.org/children/index.htm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
Information om barnaga i olika länder
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Rescue Committee
http://www.theirc.org/  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hague Conference on Private International Law (HCCH)
INCADAT.The International Child Abduction Database
Här finns alla Haag-konventioner och vilka länder som har undertecknat dessa.
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Webbsida om barns rättigheter med ämnen som ungdomsbrottslighet, barnarbete, hiv / aids och hälsa, barnsoldater, våld mot barn, flyktingar, fördrivna och migrerande barn, utbildning, gatubarn, barn som berövats föräldrapenning, vård m.m.
http://hrw.org/children länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
"Special Rapporteur of the Commission on Human Rights" rapporter om barn i olika länder
Committee on the Rights of the ChildState Reports
http://www.hrw.org/topic/childrens-rights länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Country visits
http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/visits.htm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reunite
International.Child Abduction and Custody Laws in the Muslim World
http://www.reunite.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Save the Children
International Save the Children Alliance Organisationen rapporterar om mr-situationen för barn i olika länder
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Official_Site.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations (UN)
Home-Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and armed conflict
http://childrenandarmedconflict.un.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UN children's Fund (UNICEF)
Barnens situation i olika länder
http://www.unicef.org/infobycountry/index.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Country, Regional and Divisional Annual Reports
http://www.unicef.org/about/annualreport/index_index.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UN educational, scientific and cultural organisation (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of Labor
Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT)
Publications Rapporter om barnarbete i olika länder
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

War Child
http://www.warchild.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Watchlist  
on children and armed conflict - country reports Women's Commission for Refugee Women and Children http://watchlist.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yale Law School, Representing Children Worldwide
Här finns sammanfattningar och analyser av lagtexter från 2005 som berör barn
http://www.law.yale.edu/RCW/rcw/juris_main.htm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Etniska och religiösa grupper

Christian Solidarity Worldwide
Landrapporter om religionsfriheten, särskilt kristnas situation, i ett antal länder
http://dynamic.csw.org.uk/a3index.asp?s=id&t=press länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Council of Europe (COE). Roma and Travellers
http://www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/Default_en.asp länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Roma Rights Centre (EERC)  
Internationell intresseorganisation för romer
http://www.errc.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum 18 org.
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Joshua Project
Unreached peoples of the world
http://www.joshuaproject.net/index.php länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minorities at Risk (MAR) project
Universitetsbaserat forskningsprojekt om etniska grupper
http://www.cidcm.umd.edu/mar/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minority Rights Group International (MRG)
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples http://www.minorityrights.org/744/directory/world-directory-of-minorities-and-indigenous-peoples.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Red Book of the Peoples of the Russian Empire
http://www.eki.ee/books/redbook/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)
Här finns information om en massa icke-representerade folk och nationer runt om i världen
http://www.unpo.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
USCIRF fungerar som en påtryckargrupp för förändringar och policy i USA
http://www.uscirf.gov/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of State
Annual Report to Congress on International Religious Freedom
http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Genus

HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer)

Amnesty International
http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=876 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Globalgayz
Här finns historier, länkar, nyheter, rapporter och fotografier från mer än 190 länder
http://globalgayz.com/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights First
http://www.humanrightsfirst.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
LGBT Rights
http://www.hrw.org/en/category/topic/lgbt-rights länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ILGA
The International Lesbian and Gay Association
http://ilga.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/home/index.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
Landrapporter Rapporter över situationen för HBTQ-personer i olika länder
http://www.rfsl.se/?p=2517 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Kvinnor

Amnesty International
Hedersmord Begreppen kring heder och hedersmord reds ut
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women´s rights
http://www.amnesty.org/en/womens-rightslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylum Aid
NGO i Storbritannien med bl.a. rapporter om asylsökande kvinnors situation
http://www.asylumaid.org.uk/pages/the_projects_purpose.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Association for Women's Rights in Development (AWID)
http://www.awid.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Azerbaijan Gender Information Center
http://www.gender-az.org/index_en.shtmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIDGE
Institute for Development Studies (IDS) i Storbritannien Information gällande genus i olika länder
http://www.bridge.ids.ac.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Center for Gender & Refugee Studies
http://cgrs.uchastings.edu/news/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Underavdelning till Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldis - Development Infomation Gateway
Länken erbjuder dokument i fulltext om bland annat genus och konflikter
http://www.eldis.org/gender/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GlobalRights.org
http://www.hrlawgroup.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GBV
Activists and Practioners Comitted to Preventing Gender-Based Violence in the Horn, Eastern and Southern Africa Länksamling gällande information om genusrelaterat våld i östra och södra Afrika samt Afrikas horn
http://www.preventgbvafrica.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Home Office, UK. Border Agency
Female Genital Mutilation  (FGM)
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/48776e342.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Women´s rights
http://www.hrw.org/en/category/topic/womenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Women´s Health Coalition
http://www.iwhc.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kosovo Women's Network's (KWN)
Här finns detaljerad information om enskilda kvinnorganisationers verksamhet i Kosovo
http://www.womensnetwork.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinna till Kvinna (KTK)
Kort information om bl.a. kvinnorörelser, situationen idag och historik i framförallt Balkan, södra Kaukasus och Mellanöstern
http://www.kvinnatillkvinna.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Refworld Special Feature on Gender Equality and Women
http://www.unhcr.org/refworld/women.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Found for Women (UNIFEM)
FNs kvinnoportal för gällande kvinnors mänskliga rättigheter
http://www.unwomen.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Populations Fund (UNFPA)
Genusrelaterat våld
http://www.unfpa.org/gender/violence.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women living under Muslim laws (WLUML)
http://www.wluml.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women's Refugee Commission
(Women's Commission for Refugee Women and Children)
Rapporter och undersökningar har gjorts speciellt beträffande kvinnors och barns behov och förhållanden
http://womensrefugeecommission.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Hälsa/sjukvård

 
BIOMED Conflict and Health
http://www.conflictandhealth.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosnian health site
Information om hälsovård i Bosnien på bosniska för patienter och läkare
http://www.healthbosnia.com/index.htm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes Atlas (IDF)
http://www.diabetesatlas.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Observatory on Health Systems and Policies
Analytisk beskrivning av sjukvård med sökingångar per land
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HiT - Health Care Systems in Transition
At-a-glance HiT summaries
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/publications/health-system-profiles-hits länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Family Health International (FHI)
NGO som arbetar med förbättringar av tillgång till sjukvård i ett stort antal länder
http://www.fhi360.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
http://www.theglobalfund.org/en/library/publications/regionaloverviews/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Network of People Living with HIV (GNP+)
http://www.gnpplus.net/  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Disability; Gender-based violence; Health care access; HIV/AIDS; Mental health; Natural disasters; Prisons; Refugees; Reproductive health; Workplace health
http://www.hrw.org/doc/?t=health länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Community of Women Living with Aids (ICW)
http://www.icw.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Medical Corps (IMC)
Organisationens utvecklingsprogram gällande sjukvård i många olika länder presenteras
http://www.internationalmedicalcorps.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IRIN PlusNews. Global HIV/AIDS news and analysis
Information om HIV/AIDS i Afrika, Amerika och Asien
http://www.plusnews.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kaiser Family Foundation — US Global Health Policy
http://www.globalhealthfacts.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Médecins du Monde
http://www.medecinsdumonde.org/gb länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Médecins Sans Frontières (MSF) throughout the world
Médecins Sans Frontièr är en internationell humanitär hjälporganisation som verkar i mer än 80 länder
http://www.doctorswithoutborders.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annual Reports
http://www.doctorswithoutborders.org/publications/ar/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NAM aidsmap. HIV &AIDS
http://www.aidsmap.com/en länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The People Living with HIV Stigma Index
http://www.stigmaindex.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Réseau Médicament et Développement
http://www.remed.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Santé Tropicale
Information på franska gällande afrikanska länder
http://www.santetropicale.com/index.asp länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Thieme
Information gällande ca 70 länder på tyska
http://www.thieme.de/viamedici/laender/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Progress reports submitted by countries  
FNs sammanställning av resurser i mer än 75 länder gällande information kring och stöd till dem som drabbats av AIDS
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World health organisation (WHO)
Information om hälsoförhållanden i olika länder
http://www.who.int/countries/en/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HIV/AIDS country information
http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mental Health  
http://www.who.int/mental_health/policy/en/index.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
[Till Teman] 

Identitet

 
PRADO
Public Register of Authentic Identity and Travel Documents
Online Europeiska unionens råd har sammanställt ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar gällande länder inom EU
http://www.consilium.europa.eu/prado/SV/homeIndex.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
U.S. Department of State. Travel. State. Gov. Bureau of Consular Affairs
http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3272.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Journalister

Committee to Protect Journalists (CPJ)
Här finns information om förhållanden för journalister i olika delar av världen
http://www.cpj.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GLAAD Media Reference Guide
8th Edition Updated May 2010
http://www.glaad.org/reference länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Federation of Journalists (IFJ)
http://www.ifj.org/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reporters Without Borders
Internationell organisation för pressfrihet ger information om förhållanden i många länder
http://en.rsf.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Militären

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Legal Database on Security Sector Governance Här finns ca 600 dokument i fulltext, lagar gällande bl.a. militärtjänstgöring, nationell säkerhet, polisen i olika länder
http://www.dcaf.ch/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

 
GlobalSecurity.org
Para-Military Groups
Kortfattat redogörelse för olika paramilitära grupper i världen
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
World military guide
Information om krigsmakter och dess organisering i världen. Obs! Sökingångar per land finns långt ner på sidan
http://www.globalsecurity.org/military/world/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

 
War Resisters' International (WRI)
http://www.wri-irg.org/from-off.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Refusing to bear arms:
 a world survey of conscription and conscientious objection to military service, 1998-2005
http://www.wri-irg.org/co/rtba/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Terrorism

 
UN Security Council Counter-Terrorism Committee
Country Reports
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/countryreports.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]
 

 

Tortyr

 
Council of Europe - CPT
European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
http://www.cpt.coe.int/en/states.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
HUDOC-CPT Database
http://www.cpt.coe.int/en/hudoc-cpt.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Committee Against Torture (CAT)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/catlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster/

 
World Organisation Against Torture
Världens största nätverk av NGO:s mot tortyr
http://www.omct.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Trafficking

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
http://www.gaatw.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Humantrafficking.org
http://www.humantrafficking.org/content/about_uslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

National MultiCultural Institute
Human Trafficking Search
Här finns länkar till information om barnarbete och människohandel med sökingång per land
http://www.humantraffickingsearch.net/Default.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of State
Trafficking in Persons Report 2011
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm#rlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Traditioner - Heder / Könsstympning

Amnesty International
Hedersmord Begreppen kring heder och hedersmord reds ut
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Home Office, UK. Border Agency
Female Genital Mutilation  (FGM) http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/48776e342.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Inter-parliamentary Union
FGM legislation in different countries
http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-prov.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inter-African committee on tradional practices http://www.iac-ciaf.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


UNICEF
Child Marriage
http://www.childinfo.org/files/childmarriagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Female Genital Mutilation/Cutting
http://www.childinfo.org/files/fgmc_länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


United Nations Populations Fund (UNFPA)
http://www.unfpa.org/gender/practices.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Female Genital Cutting Education and Networking Project
http://www.fgmnetwork.org/index.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Länklistan uppdaterad:
2013-10-09