Organisationer

Flyktingar

 
Asylum Aid
NGO i Storbritannien med bl.a. rapporter om asylsökande kvinnors situation
http://www.asylumaid.org.uk/publications.php?category=2&search=Searchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
European Address Book Against Racism
Adresser (inklusive e-post och webbsidor) till organisationer och tidskrifter som verkar mot rasism, fascism, nationalism till stöd för invandrare och flyktingar
http://www.unitedagainstracism.org/pages/aboutab.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Internal Displacement Monitoring Center (IDMC)
Global IDP Project
http://www.internal-displacement.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
International Organization for Migration (IOM)
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
IRRiCO
Enhanced and Integrated Approach regarding Information on Return and Reintegration in Countries of Origin. Projekt genom Internationella organisationen för migration (IOM), som syftar till att ge information till invandrare som överväger att återvända till sina ursprungsländer
http://irrico.belgium.iom.int/country-sheets.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 
Migration Information Source 
Migration Policy Institute har sammanställt information (bl.a. statistik) om utvecklingen gällande migration och flyktingpolitik i olika länder
http://www.migrationinformation.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Refugees International
http://www.refugeesinternational.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Hjälporganisation för flyktingar som ger information om länder, flyktingar och aktuella frågor rörande asyl
http://www.fluechtlingshilfe.ch/?set_language=frlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
UNHCR
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Reports
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
U.S.Committee for Refugees and Immigrants (USCRI)
http://www.refugees.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
World Refugee Survey
http://www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-world-refugee-surveys/2009-world-refugee-survey.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Organisationer]

Frivilligorganisationer

 
WANGO - Worldwide NGO Directory
http://www.wango.org/resources.aspx?section=ngodirlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Organisationer]

Mänskliga rättigheter

 
Amnesty International
http://www.amnesty.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Amnesty International Report 2013
http://thereport.amnesty.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  
Freedom House
Amerikansk organisation som bevakar politiska- och medborgerliga rättigheter i olika länder
http://www.freedomhouse.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Freedom in the World 2013
Organisationens årliga rapporter med bedömningar av rättigheterna är baserade på en checklista. Bedömningar på en skala mellan 1 och 7 har gjorts, där 1 står för den högsta och 7 för den lägsta graden av frihet
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum 18 org
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Human Rights Watch (HRW)
Human Rights Watch Publications, Reports by Country
http://www.hrw.org/en/publications/reportslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
World Report 2012
http://www.hrw.org/world-report-2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
 
International Federation for Human Rights (FIDH)
Nätverk av många organisationer för mänskliga rättigheter
http://www.fidh.org/-english-länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
International Freedom of Expression Community (IFEX)
Journalister från många olika länder bevakar yttrandefrihet
http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Minority Rights Group International
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
ICRC Home Page, Operations by Country Meddelanden och rapporter från olika länder
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC), information om organisationens verksamhet per region
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
[Till Organisationer]

Länklistan uppdaterad:
2013-04-26