Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 58/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR RCI 16/2014 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-11-15
Dokumentnr:
38486
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 58/2016,
2016-11-15
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Lagstiftning, Säkerhet, Irak, Internflyktingar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Flyktingstatus, Exkludering, Nya omständigheter, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande