Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från personer som åberopar att de kommer från Eritrea - SR 16/2016

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat  SR 43/2015, som härmed upphävs

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-06-15
Dokumentnr:
37515
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från personer som åberopar att de kommer från Eritrea - SR 16/2016,
2016-06-15
 

Ämnesord:

Verkställighet, Militärtjänst, Praxis, Eritrea, Återvändande, Avvisning, Lagstiftning, Desertörer, Illegal utresa, Krigsförbrytelser, Könsstympning, Utlänningslag, Skyddsbehov, Exkludering, Rättsligt ställningstagande