Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa - SR 11/2016

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2016-04-29
Dokumentnr:
37190
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa - SR 11/2016,
2016-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Vistelsetid, Rättsligt ställningstagande, Tidsfrister