Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - RCI 16/2014

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2014-10-20
Dokumentnr:
33359
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - RCI 16/2014,
2014-10-20
 

Ämnesord:

Flyktingar, Palestinier, Praxis, Minoriteter, Återvändande, Kurder, Lagstiftning, Säkerhet, Kvinnor, Bahaier, Irak, Internflyktingar, Kurdistan Region in Iraq, Sunnimuslimer, Utlänningslag, Skyddsbehov, Exkludering, Nya omständigheter, Inre väpnad konflikt, Yezidier, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande