Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2016-10-07

  Temarapport: Situationen för hbt-personer i Kosovo (version 2.0)


  Läs rapporten.
 • 2016-09-29

  Temarapport: Afghanistan - Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt (version 1.0)


  Läs rapporten.
 • 2016-09-22

  Lägesanalys: Jemen (version 2.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2016-10-13

  Rättsligt ställningstagande angående situationen i Jemen - SR 56/2016


  Läs dokumentet
 • 2016-10-10

  Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av asylansökningar och ny ansökan om asyl– SR 55/2016


  Läs dokumentet
 • 2016-10-04

  Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza-  SR 54/2016


  Läs dokumentet