Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2017-01-31

  Syrien - Medborgarskap och officiella dokument (version 1.1)


  Läs dokumentet
 • 2017-01-12

  Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser (version 1.0)


  Läs rapporten
 • 2016-12-27

  Sudan - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt civilas situation


  Läs landrapportern

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2017-02-17

  Rättsligt ställningstagande angående försörjningskravet vid anhöriginvandring - SR 03/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-01-31

  Rättsligt ställningstagande angående  brottsutvisade bevispersoner m.m. – SR 02/2017


  Läs dokumentet
 • 2016-12-29

  Rättsligt ställningstagande angående  upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) – SR 63/2016


  Läs dokumentet