Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2016-07-28

  Uppdaterad lista över terroristklassade organisationer från Europeiska unionens råd


  Läs dokumentet
 • 2016-07-19

  Temarapport: Blodsfejder i Albanien (version 2.0)


  Läs rapporten
 • 2016-07-18

  Temarapport: Irak: säkerhetsläget - första halvåret 2016 (version 3.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2016-08-19

  Rättslig kommentar om tillämpningen av försörjningskravet enligt 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) efter 20 juli 2016 SR 50/2016 länk till annan webbplats


  SR 50/2016
 • 2016-07-14

  Nya rättsliga ställningstaganden


  Kraven på ordnad försörjning och bostad enligt den tillfälliga lagen när sökanden är ett barn fött i Sverige – SR 45 /2016Kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd – SR 44 /2016Rättsligt ställningstagande angående flyktingstatus för palestinier - SR 43/2016Handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ utlänningslagen då fråga om nytt land uppstår - SR 42/2016Möjligheten att i verkställighetsärenden tidsbegränsa eller neka uppehållstillstånd på grund av förväntat levnadssätt - SR 41/2016Utredning och kontroll av omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen - SR 40/2016Prövningsordningen enligt 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen beträffande flyktingar under den tid som tillfälliga lagen gäller - SR 39 /2016Handläggningen vid preskription - SR 37/2016Prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen - SR 36 /2016
 • 2016-07-12

  Nya rättsliga ställningstaganden


  Situationen i vissa delar av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) – SR 35/2016Säkerhetsläget i Afghanistan - SR 34 /2016Skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar - SR 30/2016Bedömning av säker resväg i asylärenden - SR 29/2016Situationen i Somalia - SR 28/2016Avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 27/2016