Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2017-01-12

  Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser (version 1.0)


  Läs rapporten
 • 2016-12-27

  Sudan - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt civilas situation


  Läs landrapportern
 • 2016-12-22

  Temarapport: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar
  (version 1.0)


  Läs rapporten.

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning