Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2016-05-17

  Temarapport: Situationen för oppositionella i Demokratiska republiken Kongo


  Lifos har under perioden 28 september - 9 oktober 2015 genomfört en utredningsresa till Demokratiska republiken Kongo (DRK) i syfte att inhämta uppdaterad och fördjupad information om särskilt utsatta och sårbara grupper, liksom om utvecklingen i östra DRK:s provinser.
  Läs rapporten

 • 2016-05-17

  Landrapport Somalia - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen, rättsväsendet och civilas situation


  Rapporten bygger på information som samlats in under Lifos utredningsresa till Nairobi i Kenya och Mogadishu och Gaalkacyo i Somalia under tiden 9-18 mars 2016. Läs rapporten
 • 2016-05-16

  Lifos presenterar ett antal länder med tips och rekommendationer 


  Se Fokusländerlänk till annan webbplats

_____________________________________________________________

Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2016-05-30

  Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ utlänningslagen (2005:716) då fråga om nytt land uppstår- SR 12/2016


  Läs dokumentet
 • 2016-05-02

  Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa   – SR 11/2016


  Läs dokumentet
 • 2016-04-26

  Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder SR 10/2016


  Läs dokumentet